Предмет на дейност


Дружеството има за предмет следните дейности:

 • консултиране и проектиране на реставрационни работи и поддръжка на движими и недвижими паметници (църкви, храмове, манастири, исторически сгради, и т.н.), предмет на защита съгласно разпоредбите за културното и природното наследство;
 • реставрационни и консервационно-възстановителни работи на сгради, монументални и музейни сгради от исторически и художествен интерес;
 • консервация, реставрация и възстановяване на произведения на изкуството като картини, скулптури, стенописи, мозайки, декорирани повърхности;
 • производство, монтаж, проектиране, доставка и поставяне на изложбени витрини, елементи и принадлежности за обзавеждане със съответните иновативни технологии, за подготовка на музеи, библиотеки, културни институции, паметници, паркове и изложби;
 • експериментиране и внедряване на нови технологии, насочени към иновации в областта на опазването, използването, усъвършенстването и разпространението на културното и природно наследство, включително дидактически средства, комуникации, образователни дейности и допълнителни услуги на културните институции;
 • извършване на работи за укрепване на терена и на специални подземни работи;
 • оползотворяване на културното наследство чрез ИТ;
 • създаване на мултимедийни CD-ROM, IT консултации, електронно публикуване и мултимедийна продукция за информационни цели;
 • обработка на данни чрез компютърна техника и създаване на бази данни с помощта на магнитни, телематични и информационни носители;
 • организиране и мениджмънт на курсове за професионално обучение, свързано с реставрация, реконструкция и укрепване на сгради, провеждане на стажове при трети лица;
 • Религиозен и културен туризъм

Сериозността, страстта е упоритост

това са трите заповеди, които Групата използва в своята работа.

Групата


Групата Sinopia Restauri s.r.l, освен компания, предоставяща услуги, е също и група от занаятчии, решили да предлагат на пазара своя опит и професионализъм, като работят в синергия.

Целта на групата Sinopia Restauri srl е да отговори на потребностите на клиента, като се придържа към новите техники и технологични иновации, посветени на подобряването на дейността. За нас запазването и зачитането на оригиналните естетически и архитектурни характеристики, особеното внимание в процесите за възстановяване на най-ценните покрития, способността за прилагане на древни строителни техники с иновативни материали, осигуряващи трайност във времето, представляват задължителни предпоставки за изразяване нивото на компетентност и надеждност, постигнато при реставрационните работи.

История


Групата Sinopia Restauri srl е създадена през 2011 г., но въпреки младостта си, може да се похвали с опита на цели поколения, посветили се на художествено-културни дейности. Знанията на занаятчиите, ръчните умения, познаването на материалите и техния състав, както и на разнообразната им употреба, в съчетание с експертен опит в занаятите в областта както на възстановяването, така и на укрепването, представляват истински корпоративни ресурси, придобити и усъвършенствани във времето, важни елементи за постигане на най-висока позиция сред компаниите, специализирани в този вид дейности.


Сертификати


Благодарение на доказания си професионализъм групата Sinopia Restauri srl притежава важни сертификати като:

 • консултиране и проектиране на реставрационни работи и поддръжка на движими и недвижими паметници (църкви, храмове, манастири, исторически сгради и др.), предмет на защита съгласно разпоредбите за културното и природното наследство;
 • сертифициране на система за управление на качеството в съответствие със стандарта и удостоверяване на квалификация за изпълнение на обществени строителни работи;
 • реставрация и поддръжка на защитени недвижими имоти.

Технически персонал


Групата разполага с високо квалифициран технически персонал, способен да консултира, планира, подпомага и следва клиента в различните етапи от работата. Всеки случай се анализира по определен начин, за да се намери най-доброто техническо и икономическо решение, като винаги се използват най-съвременни технологии, максимално надеждни и издръжливи продукти и висококвалифицирана работна ръка.

Организационна структура