Курсове за обучение

Групата Sinopia Restauri смята, че е необходимо да се разпространи понятието „съхраняване“ и да се разбере значението на съхраняването на паметниците; поради тази причина се организират курсове за обучение, водени от известни професори от най-престижните италиански университети. Тези курсове са насочени към усвояване и защита на архитектурното наследство и ще се провеждат на строителни площадки както на теоретично, така и на практическо ниво. Ще предложим и строителни обекти в различни европейски страни, за да създадем синергии между италианската и световната култура. Курсовете ще се провеждат на различни етапи.

Първият етап е този на „знанието“, посветен на теорията на възстановяването.
Освен това ще се провеждат и:

 • диагностика и структурни изследвания;
 • разбиране и възстановяване на паметници.

Вторият етап е този на „затвърждаването“, където ще се задълбочават практическите познания за паметниците.

И още:

 • история и теория за възстановяването на града;
 • механиката на зидарията в сеизмични зони;
 • укрепване и възстановяване на исторически сгради, паметници и стенописи;
 • съхраняване на музейни произведения;
 • използване на различни материали;
 • антисеизмична превенция;
 • опазване на ландшафта и околната среда;
 • технически инсталации.

Последната точка включва „оползотворяване“, а именно:

 • икономика на културното наследство;
 • подготовка и музеография.