Групата


Групата Sinopia Restauri s.r.l, освен компания, предоставяща услуги, е също и група от занаятчии, решили да предлагат на пазара своя опит и професионализъм, като работят в синергия.

Групата Групата Sinopia Restauri s.r.l, освен компания, предоставяща услуги, е също и група от занаятчии, решили да предлагат на пазара своя опит и професионализъм, като работят в синергия. Целта на групата Sinopia Restauri srl е да отговори на потребностите на клиента, като се придържа към новите техники и технологични иновации, посветени на подобряването на дейността. За нас запазването и зачитането на оригиналните естетически и архитектурни характеристики, особеното внимание в процесите за възстановяване на най-ценните покрития, способността за прилагане на древни строителни техники с иновативни материали, осигуряващи трайност във времето, представляват задължителни предпоставки за изразяване нивото на компетентност и надеждност, постигнато при реставрационните работи.


Продължете да четете

Професионалния опит

Вижте резултата от професионализма и ангажимента ни, резултат от опит и вдъхновение.